Michael / Ström

Projekt materiałów biurowych dla Domu Maklerskiego Michael / Ström.